Om usb.nu

Tillbaka till startsidan

Service - innovation - design - kvalitet

Vi har satt upp fyra parametrar för våra kundrelationer vad avser försäljning, inköp, miljötänkande och marknadsföring. Fyra värdeord som vi håller högt och som vi lovat oss själv och våra partners ska genomsyra vår vardag.
Service
Vi bevakar, har tillsyn till din order från att den kommer
till oss – tills att leveransen finns hos dig eller din kund.

Innovation
Vi faller inte tillbaka till standardlösningar utan ser hela tiden till att skapa nya förutsättningar för dig som kund.

Design
I nyskapandet ingår naturligtvis utformning, en gestaltning, som väcker beundran och frågor, ”kan detta
vara möjligt”.
Kvalité
Till sist validering av alla produkter så att dessa uppfyller alla de krav du som kund har rätt att ställa på en leverans från usb.nu